Projecten

Pilares heeft samengewerkt bij de volgende klanten:

21SOUTH, Afvalverwerking Rijnmond (AVR), AM Wonen, Cardiff, Coda, CVZ, DHL, Dienst Landelijk Gebied (DLG, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), Inbo, New Skies Satellites, Nuffic, SES, Stage Entertainment, Woonlinie en WorldSkies.

Partners

Pilares werkt samen met de volgende partners: 21SOUTH, Bunnik Business Intelligence.