Dienstverlening

Pilares geeft advies over, en implementeert Business Intelligence (BI)-oplossingen voor organisaties die hun processen of bedrijfskritische activiteiten beter willen gaan aansturen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals Microsoft, Qlik of SAP/Business Objects. Pilares beschikt over gespecialiseerde expertise op het gebied van implementaties van datawarehousing & datasciencerapportage omgeving en prestatiemanagement.

Datawarehouse

Een datawarehouse is een database waarin periodiek interne en externe gegevens uniform worden samengevoegd en opgeslagen, met als doel uniforme rapportages en analyses te kunnen (laten) vervaardigen: kortom een rapportagedatabase.

Het opzetten van een rapportagedatabase gaat vaak vooraf aan het opzetten van een rapportageomgeving waarbij prestatiemeting en -management een belangrijk onderdeel vormen. Naast een uniforme wijze van rapporteren is het hierbij noodzakelijk dat het genereren van de diverse rapportages en analyses niet ten koste gaat van de prestatie van uw bedrijfssystemen, en dat de informatie door zowel interne als externe informatievragers geautoriseerd kan worden ontsloten.

Pilares is een voorstander van een stapsgewijze implementatie van een rapportagedatabase. Na een eerste inventarisatie van de informatiebehoefte, de beschikbaarheid/kwaliteit van de gegevens en de gewenste functionaliteit, wordt per onderkend deelgebied de database en bijbehorende rapportages gerealiseerd. Hierbij is het streven om per deelgebied een maximale doorlooptijd van twee maanden te hebben, zodat u zo snel mogelijk gebruik kan maken van de nieuw verkregen informatie.

Rapportage-omgeving

Met behulp van de hulpmiddelen van Microsoft, Qlik en/of Business Objects kan Pilares in samenwerking met uw medewerkers voor bedrijfssystemen, bestaande datawarehouses en/of andere gegevensbronnen een gebruikersvriendelijke rapportage-omgeving opzetten.

Deze rapportageomgeving stelt uw informatievragers in staat om eigenhandig rapportages en analyses samen te stellen zonder dat daarbij vergaande technische kennis benodigd is. De rapportageomgeving zorgt ervoor dat de technische aspecten van de onderliggende gegevensmodel(len) zijn vertaald naar herkenbare bedrijfstermen.

Prestatiemanagement

Indien u de prestatie van uw processen en/of bedrijfskritische activiteiten beter wilt gaan monitoren en aansturen dan hanteren wij concepten zoals “Scorecards" en “Prestatiemeting". Voor elk belangrijk deelgebied worden de meetwaarden, de zogenaamde prestatie-indicatoren, geïnventariseerd, zoals omzet, kosten of afzet. Vervolgens wordt voor elke prestatie-indicator bepaald wat de invalshoeken zijn waarover moet worden gerapporteerd en geanalyseerd, zoals klant, product of verkoopkanaal.

Tot slot moet voor een prestatie-indicator worden vastgesteld wat in de tijd gezien de streefwaarden zijn, zoals budget, latest estimate of een benchmark van uw eigen branche. Op basis van de realisatiegegevens kan dan door middel van toepassing van bijvoorbeeld kleuren in één opslag de prestatie van uw processen of activiteiten ten opzichte van de diverse streefwaarden worden gevisualiseerd.