Dienstverlening

Pilares biedt gespecialiseerd advies en implementeert Business Intelligence (BI)-oplossingen voor organisaties die hun processen of bedrijfskritische activiteiten effectiever willen sturen. Onze expertise omvat het gebruik van tools zoals Microsoft, Qlik of SAP/Business Objects.

Pilares onderscheidt zich door specialistische kennis op het gebied van datawarehousing & datascience, rapportageomgevingen en prestatiemanagement.

Datawarehouse

Een datawarehouse is een essentiële database waarin periodiek interne en externe gegevens uniform worden samengevoegd en opgeslagen. Het doel is het genereren van uniforme rapportages en analyses, oftewel een krachtige rapportagedatabase. Pilares bepleit een stapsgewijze implementatie, waarbij na een grondige inventarisatie van informatiebehoeften, beschikbaarheid/kwaliteit van gegevens en gewenste functionaliteit, de database en bijbehorende rapportages per deelgebied worden gerealiseerd. Het streven is om binnen twee maanden per deelgebied een werkend systeem op te leveren, zodat u snel kunt profiteren van nieuwe inzichten.

Rapportage-omgeving

Met behulp van Microsoft Fabric, Power BI, Qlik en/of Business Objects creëert Pilares in samenwerking met uw team een gebruikersvriendelijke rapportage-omgeving. Deze stelt informatievragers in staat om moeiteloos rapportages en analyses samen te stellen, zonder diepgaande technische kennis. De rapportage-omgeving vertaalt technische aspecten naar begrijpelijke bedrijfstermen, waardoor het proces soepel en efficiënt verloopt.

Prestatiemanagement

Voor een nauwkeurige monitoring en sturing van processen en bedrijfskritische activiteiten hanteert Pilares concepten zoals “Scorecards” en “Prestatiemeting”. We inventariseren meetwaarden (prestatie-indicatoren) voor elk deelgebied, zoals omzet, kosten of afzet. Daarna bepalen we de invalshoeken voor rapportage en analyse, zoals klant, product of verkoopkanaal. Tot slot definiëren we streefwaarden in de tijd, zoals budget, latest estimate of branchegemiddelden. Door kleurgebruik visualiseren we op een heldere manier de prestaties ten opzichte van deze streefwaarden. Pilares zet zich in voor een transparante en doeltreffende benadering van prestatiemanagement.