Rapportage-omgeving

Met behulp van de hulpmiddelen van Microsoft en/of Business Objects kan Pilares in samenwerking met uw medewerkers voor bedrijfssystemen, bestaande datawarehouses en/of andere gegevensbronnen een gebruikersvriendelijke rapportageomgeving opzetten.

Deze rapportageomgeving stelt uw informatievragers in staat om eigenhandig rapportages en analyses samen te stellen zonder dat daarbij vergaande technische kennis benodigd is. De rapportageomgeving zorgt ervoor dat de technische aspecten van de onderliggende gegevensmodel(len) zijn vertaald naar herkenbare bedrijfstermen.