Prestatiemanagement

Indien u de prestatie van uw processen en/of bedrijfskritische activiteiten beter wilt gaan monitoren en aansturen dan hanteren wij concepten zoals "Scorecards" en "Prestatiemeting". Voor elk belangrijk deelgebied worden de meetwaarden, de zogenaamde prestatie-indicatoren, geïnventariseerd, zoals omzet, kosten of afzet. Vervolgens wordt voor elke prestatie-indicator bepaald wat de invalshoeken zijn waarover moet worden gerapporteerd en geanalyseerd, zoals klant, product of verkoopkanaal.

Tot slot moet voor een prestatie-indicator worden vastgesteld wat in de tijd gezien de streefwaarden zijn, zoals budget, latest estimate of een benchmark van uw eigen branche. Op basis van de realisatiegegevens kan dan door middel van toepassing van bijvoorbeeld kleuren in één opslag de prestatie van uw processen of activiteiten ten opzichte van de diverse streefwaarden worden gevisualiseerd.