Datawarehouse

Een datawarehouse is een database waarin periodiek interne en externe gegevens uniform worden samengevoegd en opgeslagen, met als doel uniforme rapportages en analyses te kunnen (laten) vervaardigen: kortom een rapportagedatabase.

Het opzetten van een rapportagedatabase gaat vaak vooraf aan het opzetten van een rapportageomgeving waarbij prestatiemeting en -management een belangrijk onderdeel vormen. Naast een uniforme wijze van rapporteren is het hierbij noodzakelijk dat het genereren van de diverse rapportages en analyses niet ten koste gaat van de prestatie van uw bedrijfssystemen, en dat de informatie door zowel interne als externe informatievragers geautoriseerd kan worden ontsloten.

Pilares is een voorstander van een stapsgewijze implementatie van een rapportagedatabase. Na een eerste inventarisatie van de informatiebehoefte, de beschikbaarheid/kwaliteit van de gegevens en de gewenste functionaliteit, wordt per onderkend deelgebied de database en bijbehorende rapportages gerealiseerd. Hierbij is het streven om per deelgebied een maximale doorlooptijd van twee maanden te hebben, zodat u zo snel mogelijk gebruik kan maken van de nieuw verkregen informatie.